รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan Writing แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ แผนการตลาด บริการเขียน รับทำ แผนธุรกิจ Business Plan and Marketing Plan

0 ความคิดเห็น
แผนธุรกิจ Business Plan รับเขียน รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด วางแผนธุรกิจ เริ่มธุรกิจใหม่ 


เราคือผู้ให้ บริการงานที่ปรึกษา (Consultant) ที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการของเราเป็นอย่างดี ด้วยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพและเปี่ยมไปด้วย ประสบการณ์ มายาวนานกว่า 15 ปี เพราะเรารู้ว่าธุรกิจของท่าน ต้องดำเนินต่อไปได้ โดยไม่มีปัญหา เราพร้อมที่จะเป็นพลังเพื่อผลักดันธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณหวังไว้ และประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ด้วยเราเข้าใจดีว่า การวางแผนธุรกิจ ของท่าน มีความสำคัญต่อธุรกิจเพียงใด เราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกๆ รายที่ขอคำปรึกษาธุรกิจ กับเรา เราได้ตั้งอุดมการณ์ ในการทำงานด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่กับงานบริการของเรา ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ผ่านมา มากมายหลากหลายธุรกิจ เราได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะสร้างสรรค์งานบริการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ท่านได้แน่ใจว่าธุรกิจของท่านจะได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ท่านต้องการ ดังนั้นเราจึงพร้อมให้บริการ หากท่านเชื่อมั่นและต้องการใช้บริการจากเรา

"เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพจากหลากหลายประสบการณ์ในธุรกิจ และบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี ให้บริการด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้านแผนธุรกิจ มาสเตอร์แพลน บัญชี การเงิน กฏหมาย ด้านการวางแผนธุรกิจ วางระบบ การเขียนระบบงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์ Franchise และเอสเอ็มอี SMEs เขียนโครงการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ ติดต่อสถาบันการเงิน นักลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนสาขา ตัวแทนธุรกิจต่างประเทศ เพื่อการลงทุน พร้อมให้บริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ ในราคามิตรภาพ และเป็นเว็บไซต์ที่เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านธุรกิจเอสเอ็มอี SMEs และแฟรนไชส์ Franchise ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การสร้างธุรกิจ การทำธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และนักศึกษาฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป"

แผนธุรกิจ (Business Plan )

โดยมีขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้
1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
2. ให้คำปรึกษาในจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่
3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
4. จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม
5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการวางระบบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
6. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
7. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาด และวิจัยธุรกิจงานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss
ครอบคลุมทุกบริการ โดยมีรายละเอียดการรับงาน บริการให้คำปรึกษา (Consult Service) ประกอบด้วย?
1. ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
2. บริการรับเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อโครงการธุรกิจ(รับประกันคุณภาพ) (Business Plan) Hot !!
3. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อหาผู้ร่วมทุนโครงการธุรกิจ
4. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอเงินทุนหมุนเวียนโครงการ (Business Plan Cashflow) Hot !!
5.  บริการ รับเขียนแผนการตลาด (Marketing Plan) เพื่อการวางแผนการตลาด แผนงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Ads & PR)
6. บริการ รับเขียนแผนวิเคราะห์โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) Hot !!
7. บริการ รับเขียนแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (Refinance) ยื่นต่อสถาบันการเงิน
8. บริการ รับเขียนแผนโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ฯ พร้อมยื่นเสนอ
9. สถาบันการเงิน งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ขออนุญาติ Hot !!
10. บริการ วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน
11. บริการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการบัญชี บัญชี การวางระบบบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน สำนักงานบัญชี ฯ
12. บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาด แผนการตลาด วางแผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด ทุกประเภทฯ Hot !!
13. บริการ งานวิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ และวิจัยผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย จัดทำวิจัย ทำวิจัย วิจัย วิเคราะห์ค่าสถิติวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS Hot !!
14. บริการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ว่าคดีความ ทำคดีและธุรกรรมด้านกฎหมาย
15. บริการ ประเมินราคาทรัพย์สิน ทุกประเภทเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, เพื่อเป็นหลักทรัพย์จำนอง,เพื่อการซื้อขาย,เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง,เพื่อแจกแจงทรัพย์สินและ การลงทุน ฯ Hot !!
16. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจโครงการนักศึกษาทุกสถาบันฯ (พิเศษ) Hot !!
17. บริการ รับวางแผนธุรกิจเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
18. บริการ รับเขียนคู่มือแฟรนไชส์ ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
19. ที่ปรึกษา ธุรกิจเว็บไซต์ เว็บธุรกิจ เว็บวาไรตี้ เว็บช็อปปิ้ง ฯ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนงานการตลาด วางโครงสร้างเว็บไซต์ ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ ฯ
ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โดยเฉพาะการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ การวางแผนธุรกิจ การบริหาทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยทีมงานคุณภาพที่รู้จริงและมีประสบการณ์โดยตรง ในธุรกิจด้านนี้ เราจะให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยวตรง ในราคายุติธรรม และจะร่วมเดินทางไปกับท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จ
โดยเรายินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการปัจจุบันหรือโครงการในอนาคต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้โครงการครับ เกณฑ์พิจารณารับงานก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นครับ หากท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ติดต่อเราได้ที่ email :  smesplannet@gmail.com แล้วเราจะรีบติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำถาม ขอคำปรึกษา หรือสอบถามเบื้องต้น เรายินดีให้ความกระจ่างแก่คุณๆ ทุกท่าน หรือฝากคำถามมาได้ที่นี่ที่เดียว เท่านั้น แล้วท่านจะรู้ว่า เรื่องธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คิด ที่นี่มีคำตอบให้กับทุกคำถาม
หรือเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ : www.smesplannet.com
>> ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนธุรกิจ รายละเอียดแผนธุรกิจ ขนาดไฟล์

แผนธุรกิจ รับจัดงานแต่งงาน (Wedding Organizer Service) 219 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan)  419 Kb.
แผนธุรกิจ การทำเทียนสมุนไพร (Aroma Candle Sample Business Plan)  195 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านเครื่องดื่มสมุนไพร (Herby Drinks Sample Business Plan)  2600 Kb.
แผนธุรกิจ บริการจัดส่งน้ำแข็งหลอดอนามัย (Ice-Pure Sample Business Plan) 254 Kb.
แผนธุรกิจ บล็อกประสาน (Interlocking Block Sample Business Plan)  1100 Kb.
แผนธุรกิจ นิตยสารผู้ชาย (Mens Stuff Sample Business Plan)  3146 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านมินิมาร์ท 25 ช.ม. (Minimart 25 Hours Sample Business Plan)  507 Kb.
แผนธุรกิจ ยางกันรั่วกันซึม (O-ring Rubber Sample Business Plan)  126 Kb.
แผนธุรกิจ กระบะกระดาษ (Paper Pallet Sample Business Plan)  2240 Kb.
แผนธุรกิจ กระดาษทิชชู่บรรจุซองแบบพกพา (Pocket Tissue Sample Business Plan)  1430 Kb.
แผนธุรกิจ คลินิกดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Clinic Sample Business Plan)  3331 Kb.
แผนธุรกิจ โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป (Senate Account Sample Business Plan)  531 Kb.
แผนธุรกิจ กระป๋องกระดาษบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Tin Paper Sample Business Plan) 1467 Kb.
แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (Toilet Sample Business Plan)  5865 Kb.
แผนธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดงานแต่งงาน งานวิวาห์ (Wedding Consult Sample Business Plan  134 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านตัดผมท่านชาย (Barber Sample Business Plan)  1119 Kb.
แผนธุรกิจ รถโดยสารประจำทางจากสถานี บีทีเอส (BTS Bus Sample Business Plan)  6936 Kb.
แผนธุรกิจ ผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ ไม่ทำลายมลภาวะ (Destroy Plastic Sample Business Plan)  1694 Kb.
แผนธุรกิจ บริษัทแปรรูปกวาวเครือขาว (Glow ciew Herbal Sample Business Plan)  5965 Kb.
แผนธุรกิจ การแปรรูปขี้เหล็ก (Herbal Extract Sample Business Plan)  633 Kb.
แผนธุรกิจ ไอศรีมสมุนไพร (Herbies ice cream Sample business Plan)  1222 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่และบริการครบวงจร (Internet caf? Sample business plan)  414 Kb.
แผนธุรกิจ โทรทางไกลผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet phone Sample business plan)  793 Kb.
แผนธุรกิจ การบำบัดคราบปิโตรเลียมตกค้างในน้ำ (Patented Petroleum Wastewater Treatment) 1912 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan)  178 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan) 422 Kb.
แผนธุรกิจ คาร์แคร์ บริการล้างรถและดูแลรักษา (CarCare Sample Business Plan)  775 Kb.
แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายในประเทศ (Tourism Sample Business Plan)  593 Kb.
แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan)  778 Kb.
แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb.
แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan)   313 Kb.
แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan)  833 Kb.
แผนธุรกิจ ปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา (ManureFish Sample Business Plan)  1541 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan)  757 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan)  268 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan)  1413 Kb.
แผนธุรกิจ หนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Book rent Sample business Plan)  601 Kb.
แผนธุรกิจ การส่งออกเครื่องหนัง (Exports of Leather Sample Business Plan)  4562 Kb.
แผนธุรกิจ ผลิตด้านเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก (Kanpeansan Sample Business Plan)  533 Kb.
แผนธุรกิจ จำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric?bike?sales Sample business plan)  3313 Kb.
แผนธุรกิจ ทะเลซีฟู๊ด (Seafood shop Sample Business plan)  296 Kb.
แผนธุรกิจ เครื่องสำอางและเครื่องดื่มสมุนไพรไทย (Green Heart Sample business Plan)  5556 Kb.
แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan)  1301 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car stereo?Shop Sample business Plan)  344 Kb.
แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb.
แผนธุรกิจ รับจัดดอกไม้สด 2 (Fresh flowers 2 Sample Business Plan)  695 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านเบเกอรี่ (Bakery Shop Sample Business Plan)  1397 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet cafe2 sample business Plan)  225 Kb.
แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan)  1881 Kb.
แผนธุรกิจ โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten Sample Business Plan)  6292 Kb.

ทางทีมงานจะพยายาม update แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ปี 2554 นี้ เร็วๆ นี้
สนับสนุนโดย http://smesplannet.com/ อื่นๆ อีกมากมาย >


เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ SMEs
ทางทีมงานกำลังหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs เพื่อมานำเสนอเพิ่มเติมเรื่อยๆ รอติดตามต่อไปนะครับ
SMEs Plannet 2555


ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ 
กระบวนการเขียนแผนธุรกิจ มีความสําคัญพอ ๆ กับแผนธุรกิจที่เขียนเสร็จแล้ว เนื่องจากการเขียนแผนธุรกิจทําให้เจ้าของธุรกิจสามารถนิยามเรื่องราวส่วนประกอบที่สําคัญต่าง ๆ ของการดําเนิน ธุรกิจได้ เช่น การประเมินตลาด การกําหนดกลยุทธ์ตลาด การวิเคราะห์สถานะภาพการเงิน และเป็นการแสดงว่าจะบริหารธุรกิจได้อย่างไร เมื่อเจ้าของแผนได้เสร็จสิ้นการเขียนแผนธุรกิจแล้ว ก็อาจตัดสินใจว่าจะดําเนินการตามแผนหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นกับความเป็นไปได้ หรือ ผลตอบแทนที่จะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่
โครงสร้างของแผนธุรกิจ

ลองจินตนาการดูว่า นัก ลงทุน เช่น สถาบันการเงิน หรือ Venture Capitalist ที่จะต้องอ่านแผนธุรกิจจํานวนมากเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุน หรือ ร่วมลงทุนในโครงการใดบ้าง และเนื่องจากมีเวลาที่จํากัด ดังนั้น การนําเสนอ แผนธุรกิจต่อนักลงทุนเหล่านี้ จะต้องสามารถดึงดูดความสนใจทั้งในแง่ของเนื้อหา และวิธีการนําเสนอ โดยที่ความชัดเจนของแผนธุรกิจ เป็นลําดับแรกที่ต้องพิจารณาวิสาหกิจ SMEs ไม่ควรทึกทักว่าผู้อ่านแผนธุรกิจเข้าใจ หรือคุ้นเคยกับเทคโนโลยีของสินค้าหรือบริการของตน ดังนั้นจะต้องอธิบายแนวคิดของธุรกิจในลักษณะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และตรงประเด็นไม่หลุดนอกเส้นทาง นอกจากนี้ แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ควรมีลักษณะดังนี้

รูปแบบ
 • ความยาวของเนื้อหาหลักในแผนธุรกิจ ไม่ควรเกิน 30 แผ่น
 • ขนาดของตัวอักษรไม่ควรเล็กมากนัก ปกติแล้วอาจเป็นอักษรแบบ Angsana 16
 • points หรือมากกว่านั้น
 • ระยะห่างระหว่างบรรทัดควรเป็น 1 ½
 • ระยะห่างจากขอบซ้ายไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
 • เน้นความชัดเจนของเนื้อหา เน้นความเข้มของหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
 • ปกหน้าของแผนธุรกิจ
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ความเป็นมาของธุรกิจ
 • ความเป็นเจ้าของและการบริหาร
 • การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ดานการตลาด
 • การดําเนินงาน
 • แผนการเงิน
 • ความเสี่ยงและโอกาส
 • ภาคผนวก
กลุ่มเป้าหมายของการนําเสนอ
การเขียนแผนธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ จําเป็นต้องยึดหลักการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” นั่นคือ ผู้เขียนจะต้องทราบก่อนว่าจะนําเสนอแผน ธุรกิจให้แก่ใคร โดยปกติแล้ว กลุ่มเป้าหมายของการนําเสนอแผนธุรกิจมี 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1  สถาบันการเงิน
กลุ่มที่ 2  สถาบันการเงินของภาครัฐ
กลุ่มที่ 3  หุ้นส่วนและพันธมิตรธุรกิจ
กลุ่มที่ 4  ผู้ถือหุ้น
กลุ่มสถาบันการเงิน และ Venture Capitalist โดยปกติ มีเวลาในการพิจารณาแผนธุรกิจไม่มากนัก แต่ให้ความสนใจเฉพาะแผนธุรกิจที่คุ้มค่าแก่การลงทุน กลุ่มสถาบันการเงินภาครัฐ จะตรวจสอบว่าการเริ่มต้นธุรกิจของวิสาหกิจ SMEs มีการวางแผนบนพื้นฐานที่พอเป็นไปได้หรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน กลุ่มหุนส่วน พนักงานทั่วไป จะสนใจว่า องค์กรอยู่ในสถานะที่จะดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจหรือไม่

ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ

บทสรุปผู้บริหาร
เป็นส่วนสําคัญที่สุดของแผนธุรกิจ ในฐานะที่เป็นการนําเสนอแนวคิดของการทําธุรกิจฉบับย่อ บทสรุปผู้บริหารต้องไม่เป็นแค่เพียงบทนํา หรือบทสรุปของแผนธุรกิจ แต่ต้อง ครอบคลุมองค์ประกอบที่สําคัญของแผนธุรกิจเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย บทสรุปผู้บริหารควรเขียนในขั้นตอนสุดท้าย และควรมีความยาวประมาณ 1 – 2 แผ่น

ความเป็นมาของธุรกิจ
เป็นส่วนที่อธิบายลักษณะของธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปกติแล้วจะกินเนื้อที่ประมาณ 2-3 แผ่น และที่กําลงจะเป็นในอนาคต โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขององค์กรหุ้นส่วน และการเป็นเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการขององค์กร ตําแหน่งที่ตั้งขององค์กร วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์กร ในส่วนของเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ควรมีลักษณะที่เป็นจริง สามารถวัดได้ และมีความท้าทายต่อองค์กร

ความเป็นเจ้าของและการบริหาร
นักลงทุนจะมีความต้องการทราบว่าได้ให้เงินสนับสนุนการลงทุนแก่ใคร และคน ๆ นั้นน่าไว้วางใจ หรือน่าเชือถือมากน้อยเพียงใด เนื่องจากในที่สุดแล้วความสําเร็จจะขึ้นอยู่กับสมรรถนะการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร เป็นที่ทราบดีว่า นักลงทุนจึงมักมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยส่วนมากจะให้ความสําคัญกับ ความสามารถ ความมีประสบการณ์ของคณะผู้บริหารงาน ดังนั้นส่วนนี้จึงควรอยู่ในส่วนหน้าของแผนธุรกิจ แผนธุรกิจที่ดี ควรมีทีมผู้บริหารที่มลักษณะสมดุลด้วยบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการดําเนินงานขององค์กรในอนาคต อาจต้องบรรยายสรรพคุณของแต่ละผูบริหารโดยสรุปในเนื้อหา ส่วนรายละเอียดอาจอยู่ในเอกสารแนบ นอกจากนี้ หากมีผังองค์กรก็สามารถอธิบายหน้าที่ หรือลําดับความรับผิดชอบในองค์กร ได้เป็นอย่างดี สําหรับในส่วนนี้ ควรมีขนาดความยาวไม่เกิน 2-4 แผ่น

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมทั้งหมด ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อการดําเนินธุรกิจโดยปกติแล้วอาจใช้วิธี SWOT Analysis และพิจารณา 5 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สําหรับในส่วนนี้ ควรมีความยาวไม่เกิน 3-5 แผ่น

การวิเคราะห์ด้านการตลาด
ในส่วนนี้ จะแสดงถึงสภาพแวดล้อมที่สินค้า หรือบริการจะวางตลาด และองค์กรจะวางตําแหน่งสินค้า หรือบริการอย่างไร สิ่งที่จะต้องทําอันดับแรก คือ การตรวจสอบตลาดอย่างละเอียดเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) และหากลยุทธ์การเข้าถึงตลาดที่ได้ตั้งเป้าไว้ ทั้งหมดนีก็เพือสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวองค์กรเอง รวมถึงนักลงทุน หรือสถาบันการเงิน ความยาวของส่วนนี้ไม่เกิน 2-4 แผ่น

การดําเนินงาน
เมื่อสามารถกําหนดตลาดเป้าหมายได้แล้ว องค์กรก็สามารถกําหนดแผนการดําเนินงานในรายละเอียดได้ โดยแผนการดําเนินงานประกอบด้วย สถานที่ตั้งธุรกิจ แผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบริหารบุคลากร การส่งมอบ การบริการลูกค้า เป็นต้น และหากสามารถวางแผนในขั้นของการจัดตารางเวลาในแต่ละกิจกรรมก็จะเป็นประโยชน์ผู้พิจารณาแผนในการติดตามความคืบหน้าได้ ความยาวของส่วนนี้ ไม่เกิน 2-4 แผ่น

แผนการเงิน
จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน การใช้ไปของเงิน ประสิทธิภาพในการบริหารเงินขององค์กร และผลตอบแทนการลงทุน แผนการเงินประกอบด้วย งบดุล งบกําไร-ขาดทุน งบประมาณเงินสด การคํานวณอัตราส่วนทางการเงินเพื่อแสดงถึงความสมดุลในการบริหารการเงิน เป็นต้น ส่วนของแผนการเงิน มีความยาวไม่เกิน 5 – 6 แผ่น

ความเสี่ยง และโอกาส
แสดงให้เห็นว่าแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะมีการวางแผนไว้เพียงใด ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ขึ้นได้ เช่น ความเสี่ยงอันเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือวางแผนเอาไว้ ดังนันแผนธุรกิจจําเป็นต้องระบุถึงความเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันล่วงหน้า ถึงแม้วาธุรกิจจะมีความเสี่ยง แต่องค์กรก็จําต้องแสวงหาโอกาสที่สามารถถ่วงน้ำหนักความเสี่ยง หรืออยู่เหนือความเสี่ยงนั้น ๆ ด้วย ในส่วนนี้ มีความยาวประมาณไม่เกิน 2 แผ่น

ภาคผนวก
มีไว้เพื่อแสดงรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ของแต่ละหัวข้อในแผนธุรกิจ (ถ้ามี) ภาคผนวกสามารถมีขนาดความยาวตามความเหมาะสมได้

การประเมินแผนธุรกิจ
หลังจากเขียนแผนธุรกิจเสร็จแล้ว ควรมีการประเมินอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนธุรกิจมีความเป็นจริง และเป็นไปได้ การประเมินแผนธุรกิจ ควรใช้บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทําแผนธุรกิจ แต่มีความเข้าใจในธุรกิจนั้น เป็นผู้ตรวจสอบ ในการประเมินแผนธุรกิจอาจมีการตั้งคําถามดังต่อไปนี้
 • การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกได้ครอบคลุมในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือไม่
 • เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถวัดได้หรือไม่
 • แผนกลยุทธ์ตาง ๆ เพียงพอต่อการทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจหรือไม่
 • จริงหรือไม่ที่คาดว่าธุรกิจจะมีการเติบโต และมีกําไรที่ดี
 • ความเสี่ยงต่าง ๆ ถูกวิเคราะห์หรือคาดการณ์ และเตรียมรับมือไว้แล้วหรือไม่
การเขียนแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมาจากความร่วมมือในองค์กรเป็นสำคัญ เพราะการทำงานเป็นทีม ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จ


Copyright © รับเขียนแผนธุรกิจ | Business Plan Writing - Blogger Theme by Blogger SMEsplannet | Business Plan Service